Das Plöcklied
Wer Int'resse hat, dä kann
minne Schreberjarden hann,
dorenn wähs vill Jemös,
wenn do einer fließig ess,
un bruch stets d'r beste Mess,
dä säht no 'nem Johr
janz klipp un klor:
Jedold! Jedold!
Dat Stöck dat stieht wie Jold.

Refrain:
Jo, d'r eschte Plöck ess prima,
och d'r zweite Plöck ess jot,
nor d'r drette Plöck verdräht kei Klima,
dä stich m'r sich am besten an d'r Hot,
an d'r Hooot, an d'r Hooot -
dä stich m'r sich am besten an d'r Hot.

Zweimol hat 'ne Spetzbov ald
injebroche met Jewalt -
zackermot, dat jing jot.
Doch wie hä em selve Johr
jrad am Jeldschrank knacke wor,
do säht hinger im
en Schutzmannskrim:
Jedold! Jedold!
Dat Stöck dat stieht wie Jold.

Jo, d'r eschte Plöck wor prima,
och d'r zweite Plöck wor jot,...

Op 'nem Ball kom die Frau Schmitz
met d'r Dochter ahnjeflitz,
denn dat Ann' wollt 'ne Mann.
Als beim Danze sei jenog
Hierotskavaliere sooch,
säht die Schmitzefrau
der Dochter schlau:
Jedold! Jedold!
Dat Stöck dat stieht wie Jold.

Jo, d'r eschte Plöck ess prima ...

YouTube-Video: "Et Plöckleed" Text und Musik: Karl Berbuer (1949)